QUÈ ÉS SER  VOLUNTARI/A ??

En el Reglament del règim intern del Voluntariat, ja hem vist quina és la finalitat d’aquesta associació: apropar-se als pacients que es troben en una situació de solitud durant la seva estada a l’hospital i pal.liar aquesta situació fent-los companyia, preocupant-nos pel seu benestar físic i psíquic, i fent un posterior seguiment dintre les nostres possibilitats.

  • Procurem atendre quatre aspectes:
    • Acompanyament del malalt amb totes les conseqüències que porta una soledat no desitjada.
    • Suport als pocs familiars o persones properes al malalt i que a voltes ho necessiten més que el propi malalt.
    • Potenciar el seguiment del malalt una vegada donat d’alta i que es troba en una situació imprevista i que els primers temps cau en uns buits que no es poden corir per les institucions oficials.
    • La vida de grup. En aquest moment 45 voluntaris hi treballem. Cal formació, organització, coherència, coneixement de les diferents qualitats i aptituds de cadascú, vetllar horaris que permetin el propi treball…